Prodimo grundades 2003.

Samma höst flyttade vi in i nuvarande lokaler på Luxorgatan i Motala. Dessa lokaler, som byggdes av Luxor, har tidigare även huserat Nokia och Sanmina-SCI.
Med andra ord så har det producerats mycket elektronik inom dessa rentav "historiska"väggar.
Många av våra medarbetare har sitt ursprung från Luxor, Nokia och Sanmina-SCI.
Personalen har alltså mångårig erfarenhet av elektronikproduktion och med specialistkunskaper inom kvalitetsarbete, process-hantering inom lödning, ytmontering m.m.
Prodimo har idag 30 personer anställda.