Vi är ett företag inom elektronikproduktion. Vi har specialiserat oss på små och medelstora serier samt prototypserier med fokus på kundnära tillverkning.

Genom vårt arbetssätt och personliga engagemang, arbetar vi i nära samverkan med våra uppdragsgivare som gör att du får raka och snabba besked under uppdragets gång.

Vår styrka är vår kompetens och erfarenhet. Många av våramedarbetare i företaget har gedigen erfarenhet av elektronikbranschen frånLuxor,Nokia, Sanmina-Sci.