Produktdesign

Prodimo kan hjälpa till vid nyutveckling och vidareutveckling av elektronikprodukter. Detta innefattar allt från design av kretskort till inkapsling av produkten. Vi kan också erbjuda utveckling av mjukvara för många microcontrollers samt konsultation vid integration av produkten i externa system. 
Detta innebär att Prodimo kan vara en partner från idéstadiet tills produkten är i produktion. 
Vid förfrågningar skicka ett mail till utveckling@prodimo.se. 
ATSAMR30-XPRO